24-Değişim (çözüm) Mühendisliği » Makalelerim » Kadri Kanpak
TRTURKISH
24-Değişim (çözüm) Mühendisliği


Günümüzde Değişim Mühendisliği olarak tanımlanan problem belirleme, tanımlama ve çözüm üretme-uygulama uzmanlığını ÇÖZÜM MÜHENDİSLİĞİ olarak tanımlayıp ve amacına daha uygun kullanmak, ekonomi ve işletme problemlerine çözüm üretimini çok kolaylaştıracaktır.


Çözüm Mühendisliği; belirli periyotlarda, iş, işletme ve organizasyonun rasyonellik kriterlerine göre (verimlilik, karlılık, ücret sistemi, motivasyon başlıklarında) tüm detayları ile incelenmesi, irdelenmesi ve faaliyet analizi sonucunda gerekli kararların alınıp uygulanmasıdır. 21'inci yüzyılda iş, işletme ve organizasyon yönetiminde, politika üretiminde rasyonelliği yakalamanın temelini Çözüm Mühendisliği oluşturacaktır.


Çok karlı bir şirkette veya rasyonel kabul edilen bir organizasyonda dahi; proses süreci, üretim parkı ve teknolojisi, iş ve yönetim organizasyonu, bilgi teknolojisi ve insan kaynakları, Çözüm Mühendisliği yöntem ve yaklaşımı ile irdelendiğinde rasyonelliğe aykırılıklar bulunabilir. İstihdam yaratan iktisadi ve idari tüm organizasyonlarda bu çalışma yapılarak para, zaman ve insan israflarının belirlenip düzeltilmesi mümkündür. Belirli periyotlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını temel prensip olarak kabul eden işletmeler, kabul etmeyen işletmelere karşı rekabet gücünü artıracaktır.


Öncelikle kamu sektöründe iktisadi ve idari tüm organizasyonlar Çözüm Mühendisliği çerçevesinde irdelenip incelendiği zaman atıl istihdam, rasyonelliğe aykırı süreçler, aşırı maliyetler, niteliksiz istihdamların tamamı ortaya çıkacaktır.


Dar boğazda olan özel veya kamuya ait şirketlerde böyle bir çalışma yapılması halinde tahmin edilemeyecek olumlu sonuçların alınması mümkündür.


Yukarıda tanımlanan çalışma yapılmadan bir şirketin, işletmenin veya organizasyonun gerçek durumu anlaşılamaz, rasyonelleştirilmesi için doğru reçete yazılamaz.


Özellikle standart ücret yerine, üretilen katma değerin bölüşülmesi ilkesini esas alacak ücret sistemi insan faktörünün oto-kontrolünü, otomasyonunu ve motivasyonunu en üst düzeye çıkaracaktır.


Çözüm Mühendisliği; İnceleme, değerlendirme, yorumlama, daha verimli-etkin hedef, program ve strateji üretmek amacıyla, yapılan çalışmanın gerektirdiği tüm konularda yetkili uzmanlardan oluşan grubun oluşturduğu yöntemin ürettiği sonuçtur.


Kadri KANPAK

yükleniyor..