21-Hayaller ve Hedefler » Makalelerim » Kadri Kanpak
TRTURKISH
21-Hayaller ve Hedefler

Bilişsel zeka, duygusal zeka ve yetenekler ne kadar gelişkin, aile ortamı ne kadar doğru, alınan eğitim ne kadar özgün olursa olsun insan yaşamında hayal (tasarım) gücü çok önemli bir faktördür. Hayal gücü doğrultusunda hedefleri olmayan insan, kendini yaşamın akışına bırakmış durumdadır.


İnsan, yaşamının akışında karşılaşacağı olaylarda alacağı pozisyonlara göre var olabilmektedir. Oysa hayal kurabilen, hedefler oluşturabilen insanlar, uzun vadede nereye ulaşabileceğini, kısa ve orta vadede de neler yapacağını düşünen, bilinçle yaşamaya çalışanlardır.


Hayal; nereye ulaşılmak istendiğini bilmek, ulaşılmak istenen son noktayı tasarlamaktır. Tasarımsız ve hedefsiz bir yaşam, nereye hangi yoldan gidileceği bilinmeyen yolculuk gibidir.


İnsan, kapasitelerinin alabileceği ve kendini konsantre hissettiği en büyük hayalleri (tasarımları) kurmalıdır. Hayal gücü insanın kapasitesinin birikiminin, ufkunun ürünü ve göstergesidir. Ancak insan bir yandan kapasitesi kadar hayal kurarken, diğer yandan da içinde bulunduğu şartların, imkanlarının da tanımını doğru yapmalıdır. İnsan hayalini uygulamaya geçirirken içinde bulunduğu şartların, imkanlarının üstünde bir proje oluşturursa yenilgiye uğramaktan kurtulamaz ve belki de dünyanın en güçlü, en güzel, uygulanabilir hayallerini öldürmüş olur. Hayallerin ölmesi öz güveni ve prestiji şiddetle zedeleyeceğinden, yeni hayal kurma hakkı elinden alınmış olur. Artık kimse yeni hayallerini dinlemez, destek vermez.


İnsan hayalini uygulamaya koyarken olabildiğince küçük projelere, hedeflere ve aşamalara bölüştürmesi, başarılı olmasını, çevre ilgisinin artmasını ve dolayısıyla motivasyonunun yükselmesini sağlar. Bu durum insanın üretkenliğini ve uygulama cesaretini arttırır.


Hedefleri ulaşılmaz kılarak başarısız olmak yerine, hedefleri basamak yaparak en ileriye gitmek, en gelişkin olmak mümkündür. Yükselmek demiyorum, çünkü yükselmek isteyen her birey bir gün yükseldiği yerden düşecektir. Ama gelişmenin sonu yoktur.


Ancak, ulaşılmaz hedeflerin altında ezilse, çevre ilgisini kaybetse bile motivasyonunu kaybetmemelidir. Yeryüzünün kaderini değiştiren elektrik, telefon ve benzeri buluşların yıl-mamanın ve hatta daha büyük hayallerin tesadüfi küçük ürünleri olduğu konuşulmaktadır. Artık kabul edilen gerçek, hayal gücünün bilgi birikiminden önemli olduğudur.


Yarın; hayal, tasarım ve ulaşılacak hedefleri içeren projeler demektir.


Kadri KANPAK

yükleniyor..