06-Meslek seçimi ve iş kurmak » Makalelerim » Kadri Kanpak
TRTURKISH
06-Meslek seçimi ve iş kurmak

   

MESLEK SEÇİMİ  


Yaşamda gerçek sorumluluk bireyin kendi hayatını devam ettirme sorumluluğu ile başlar. Oluşan evrensel şartlar nedeniyle insan, meslek diye tanımlanan ekonomik getirisi olan bir uğraş seçme zorundadır. Bu çerçevede çocuklar, hayatı algılamalarından hemen sonra büyüyünce "Ne olacaksın? sorusuna muhatap olurlar. Oysa meslek seçimi bir tercih olmak yerine bireyin yeteneklerinin, kapasitelerinin, hazlarının doğru tanımlanması ile belirlenmelidir. 


Halen çok sınırlı ve tesadüflerden etkilenen bir sistem ile meslek seçimine altyapı oluşturan, orta öğrenim ve yüksek öğrenim seçme sınavları yapılmaktadır. Bu da toplumsal yapının çapraşıklığına, geri kalmışlığın devamına neden olmaktadır. 


İlk ve orta öğrenimde kendini doğru tanımlayacak birikimi elde edemeyen 18 yaşındaki genç Spor-loto özelliğindeki ÖSS sınavlarına girerken neyi niçin tercih edeceğini nasıl bilebilsin? İşte bu nedenle birey, öğrenime hazırlanırken veya meslek seçimine usta-çırak ilişkisi ile başlarken, hayatının en önemli aşamasındadır. Ama yaşı gereği bunun tam farkında değildir. Bu aşamadaki doğru bir seçim, barışık yaşamanın temelini oluşturacaktır. 


Ebeveynler yüksek öğrenimi kazanmak için hazırlanan çocuklarına, sınava hazırlık eğitimi için büyük tutarlarda ödeme yaparken, çocuğun tercihinin nedenli doğru olduğu konusunda bir kaygı taşımamaktadır. Oysa esas olan, kazanmak yerine doğruyu kazanmak olmalıdır. 


Ergenlik dönemini tamamlamış, ceza ehliyetine yaklaşmış bireyin bilimsel metodik bir analiz sürecinden geçerek meslek tercihinde bulunması, yaşamın en önemli işlemidir. Sonraki yaşamının doygun ve barışık geçmesinin başlangıcıdır. 


Meslek seçiminin doğru yapılabilmesi için; bireyin cinsiyeti, egosu, libidosu, IQ ve EQ su, paradigmaları, hazları, fiziği, sosyal yapısı değerlendirildikten sonra kendisine sunulacak alternatiflerden birini seçmesi, doğruyu yakalamasına yardımcı olacaktır. Yoksa kendisini tesadüflerden oluşacak bir hayat beklemektedir. 


İnsanın meslek seçerken dikkat edeceği önemli bir diğer kriter de seçtiği mesleği ne kadar kullanabileceğidir. Kendisine uygun gördüğü mesleklerden en uzun kullanabileceği mesleği seçmesi, çalışma yaşamında uzun süre kalmasını, kazanmasını sağlayacaktır. 


İŞ KURMAK


Bireyler yaşamlarının para kazanma dönemine geldikleri zaman, ücretli çalışma veya iş kurma kararını vermeleri gerekmektedir. Birey ücretli çalışmaya karar verdiğinde, öncelikle ne tür bir işin kendisine uygun olduğunu düşünmelidir. İş kurma kararını verirse nasıl bir iş kurması gerektiğini araştırmalıdır. Ücretli çalışma veya iş kurma tercihlerinin doğuracağı şartlara ilişkin detaylarda destek verecek bir kurumun, bir merkezin olmaması, genellikle bireyin tesadüfi veya eksik karar vermesine neden olmaktadır. Bu da insanların değerli zamanlarının heba olmasına, hayata karşı demoralize olmalarına, doğru tercih yapmalarının gecikmesine, kimi zaman kökten yaşam kayıplarına neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları yaşamamak için eğitimli ve deneyimli bir uzmana danışmak, destek almak önemli etkin bir yoldur. Özellikle iş dünyasında uygulama deneyimi yaşamış bir uzmandan alınacak destek, kimlik analizi, vizyon, hedef ve strateji çalışmalarının profesyonelce yapılmasını sağlayacaktır. 


Çalışma yaşamına başlarken ücretli çalışma veya iş kurma konusunda gerekli ön bilgiyi toparlarsak, öncelikle önceki sayfalarda Geleceği Planlamak başlığında vurguladığımız konular detayları ile değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeden sonra eğer iş kurma kararı verilirse; işin ölçeği ne ölçüde olursa olsun, işin ölçeğine uygun detayda mutlaka fizibilite yapılmalıdır. Fizibilitede iş kurma gerekçesi, en uygun iş ölçeği, işin pozitif ve negatif yanları tanımlamalı, işin tanımıyla birey arasındaki uyum yorumlanmalı, finansman ve insan kaynaklarının işe uygunluğu sorgulanmalıdır. Belirtilen inceleme, değerlendirme ve yorumlamanın yapılmadığı şartlarda olabilecek tüm sonuçlar sürprizdir. Böyle bir durumun başarılı sonuç verme olasılığı düşüktür. İş dünyasında sadece başarılı olanlara imrenerek karar vermek başarısızlığın başlangıç nedenlerindendir.


Gözlemime göre iş kuranlardan başarılı olanların oranı yaklaşık % 20 sidir diyebiliriz. Başarılı olanların yanında, başarısız olanları da görmek her iki durumu sorguladıktan sonra karar vermekte başarılı olmanın ön şartıdır. 


Ücretli çalışmanın veya iş kurmanın; birinci nedeni para kazanmak, ikinci nedeni psikolojik doygunluğa ulaşmak, üçüncü nedeni de toplumda kişisel niteliklere uygun yer edinmektir. Bu üç nedenin ortak noktası; işin, kişiye uygun, pozitif risk niteliğinde ve kamuoyu tarafından yadırganmayan bir tanımda olmasını gerektirmektedir. Yüksek risk veya kamuoyu tarafından yadırganan yüksek kazançlı bir iş, kişiyi maddi açıdan rahatlatsa bile psikolojik gerilime neden olacaktır. İşin psikolojik ve maddi yanlarını birlikte değerlendirmek doğruya ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 


Yanlış işe yatırılan paralar batacağı için sermaye dayanmaz, küçük sermaye ile başlanan doğru iş ise büyüyeceği kadar büyür. 


Yanlış elemanların yaptıkları ve aldıkları ücretler işletmeye ilave yükler oluşturur. Doğru elemanlar ise ürettikleri ile işi işletmeyi taşır. Yanlış eleman kapı dışarı, doğru elemanda taltif edilmelidir. 


Doğru iş; kariyer ve para getirir, yanlış iş ile elde olanlar tüketilir. 


Kadri KANPAK

yükleniyor..