04-Deşarj olmak (rahatlamak) » Makalelerim » Kadri Kanpak
TRTURKISH
04-Deşarj olmak (rahatlamak)


İnsan yaşamak için beslenmek zorundadır, beslenme yapısı insanın metabolizmasına göre hareket, beyin ve cinsel enerji oluşturur. İnsanın sırasıyla bedensel, beyinsel ve cinsel enerjileri devreye girer. İnsan bedensel enerjisi kadar hareket etmeli, beyinsel enerjisi kadar yoğunluk-etkinlik ve cinsel enerjisini tüketecek kadar cinsellik yaşamalıdır. Bu enerjilerin üretimi kadar, tüketim yaşanmaz ise enerji tıkanmasının sonucunda gerilim yaşanır. 

Bireyin bedensel enerjisi kadar aktif bir yaşam, beyinsel enerjisi kadar yoğunluk, cinsel enerjisi kadar seks yaşayabilmesi için yapısına uygun bir toplumda yaşaması veya toplumun insanın yapısına uygun bir düzene yönelmesi gereklidir. Toplumsal yapılar insanın yaşama gereği olan beslenmesinin sonucunda bedensel yapısına göre ürettiği enerjileri tüketme, deşarj olma imkanı vermiyorsa, bu enerjilerin dışa vurumunun oluşturduğu eylemler suç ve ceza kavramları ile tanımlanmışsa, toplumun yönetim şekli ile insan bedeninin işleyişi birbirine ters düşüyor demektir. İnsan bedeninin işleyişine aykırı olan yönetim tarzları kendilerini sorgulayıp yeniden düzenlemek zorundadır. Deşarj olamayan insanın tepkileri mutlaka olumsuz olur, bireysel veya toplumsal hasarlar oluşturur. Deşarj olma gerçeği hiçbir devlet yönetimi tarafından göz ardı edilmemelidir. Her insanın yaşamak, beslenmek hakkı kadar, deşarj olma hakkı da vardır. Yaşam hakkı deşarj olma hakkını içinde barındırmalıdır. 

Deşarj olmanın; bireyin ailesi, kendisi, eğitim gördüğü kurum, çalıştığı şirket tarafından göz ardı edilmesi sonucunda, ifade edilen kavramların alanlarında olumsuz etkiler oluşturacaktır. Çağımızın yükselen kavramlarından olan motivasyonun temeli deşarj olmaya bağlıdır. 

Yüklendiği negatif enerjileri tüketemeyen bireyin motivasyon faktörlerine olumlu tepki vermesi beklenmemelidir. Eğitim ve çalışma yaşamındaki konsantrasyon eksikliğinin, verimsizliğin nedenlerinden biri de deşarj olamamaktır. Özellikle cinsel enerjinin tüketilememesi nin zihin dağınıklığının temel nedenlerinden olduğunu düşünüyorum. Ergenlik dönemini aşmış ama deşarj olamayan birinin zihinsel durumunu bilim insanları, eğiticiler, ebeveynler ve ilgili herkesin kendi bilincinde değerlendirmesi ve bu doğrultuda çözümcü yaklaşımlar ortaya koyması toplumsal uzlaşmayı sağlar. 

İnsanın sağlıklı bir yapıya sahip olması için; fiziksel, beyinsel ve psikolojik yapısının objektif tanımlanmasına, yeterli besleneceği, çalışacağı ve deşarj olacağı bir yaşama ihtiyacı vardır. 

Zaman paylaşımınızın fazla olduğu insanlara nasıl deşarj olduklarını sorun, çatışmamak için aldığınız cevaba uygun bir tavır belirleyin. 

Kadri KANPAK
yükleniyor..