01-Koçluk, Danışmanlık ve Mentörlük » Makalelerim » Kadri Kanpak
TRTURKISH
01-Koçluk, Danışmanlık ve Mentörlük


İnsanlığın gelişim (şartlarını iyileştirmesi) tarihinin; bireyin beynini kullanarak yaşamını kolaylaştırması, bulunduğu şartlardan daha fazla  yararlanması, hızlandırmasıyla yazıldığı anlaşılmaktadır. 


İnsanlığın beynini kullanarak yaşamını kolaylaştıracağı ilk buluşlar ‘kâşif’, kaşiflerden  öğrenen ‘çırakların’ yetkinlik hali ‘usta’  sıfatlarıyla adlandırılmıştır.


Yazının keşfedilip-geliştirilip eğitim için kullanılmasına kadar, bireyin nitelik gelişimi ve beceri sahibi olması ‘kâşif-çırak-usta’ süreciyle  (günümüz deyimiyle) ‘mentörlük’ le devam etmiştir.


Eğitim aracına dönüşmesinden sonra yazı eğitimde ana araç olmuş ama ustalık sürecinde  yazı sadece altyapı içindir. Altyapı eğitimini tamamlandıktan sonra deneyim için yine ustaya gerek vardır. Sadece eğitimle usta olmak mümkün değildir.


İnsanlığın eğitim süreci; (temel) ilköğrenim, (gelişim) orta öğrenim, (uzmanlaşma) yüksek öğrenim olarak gelişmiş ama öğrenim görenler çalışmaya başlamakla içine girdikleri çalışma ortamında deneyim (ustalık) kazanmaktadır. 


İnsanlık tarihinin akışında bireyin problemlerini çözebilmek için destek aldıkları nitelikli birikimli kişilere; akıl dane, akıl hocası,  müşavir gibi sıfatlar kullanılmıştır. 


Bireysel ve kurumsal problemlere çözüm içinbirikimlerini aktaran  uzmanlar için  danışman sıfatı kullanılmaktadır. 


20 inci yüzyıldan itibaren kökeni tarihteki; Sokrat-Eflatun, Şems-Mevlana, Taptuk-Yunus ilişkilerinde görülen KOÇ’LUK başlamıştır. 

Resmi gazetede yayınlanan ‘Mesleki Yeterlilik Standartları’ kapsamında oluşturulan  ‘Mesleki Yeterlilik Kurumuyla’ KOÇLUK Türkiye’de de hukuki statüye kavuşmakta olan  profesyonel meslek olarak gelişmektedir.


Uygulamayla öğrenimden (mentörlük), okulda eğitimden (diploma) veya birikimi aktarmaktan (danışmanlıktan) öteye, KOÇ; bireyin  problemini, birikimlerini, dinamiklerini,  potansiyelini kullanarak  çözebileceği soruları üretip anlaşılır dille sorabilendir.  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Koçluk, Danışmanlık ve Mentörlük arasındaki farkın anlaşılması için aşağıdaki karşılaştırmalı özet tabloyu incelemek duruma açıklık kazandıracaktır.


KOÇLUK       .      DANIŞMANLIK    .        MENTÖRLÜK             

---------------      ------------------         -----------------------

-Çözdüren            -Destek veren           -Usta-çırak (öğreten)     

---------------     -------------------         ----------------------                


*Düşündüren       *Analiz                      *Gösteren     

                                       

*İrdeleten             *Öneri                       *Deneten (pratik yaptıran)     

      

*Tanımlatan         *Uygulatma              *Uygulatan    

                                  

*Yaptıran              *Düzenleme              *Öğreten                                       

-----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              Kadri KANPAK 

     

yükleniyor..